Belastingaangiften

Amstone ondersteunt haar cliënten bij het nakomen van hun fiscale administratieve verplichtingen. Dit betreft in eerste instantie het voorbereiden en indienen van belastingaangiften. Daarnaast bepalen wij op verzoek de fiscale positie zoals die in jaarrekening dient te worden opgenomen en stellen wij voor audit-doeleinden een tax letter op.

Wij beschouwen de belastingaangifte als het sluitstuk van onze advisering. In onze praktijk verzorgen wij de vennootschapsbelastingaangifte voor relatief eenvoudige houdster- en/of financieringsvennootschappen en startups maar ook voor complexe fiscale eenheden. Onder onze dienstverlening valt onder meer:

  • het opnemen van de betreffende belastingplichtige in ons uitstelsysteem
  • het aanvragen en wijzigen van voorlopige aanslagen
  • de controle van opgelegde voorlopige en definitieve aanslagen
  • het corresponderen met de belastingdienst
  • het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures